Du är här

Upplev Vasa

Avgifter och intyg

Avgifter och intyg

Avgifter och intyg

Avgifter

Kursavgiften för varje enskild kurs anges i studieprogrammet. Kursdeltagarna betalar själva kostnaderna för läroböcker och kursmaterial.
När du deltar i en helårskurs endast under vårterminen justeras helårsavgiften enligt kursens längd.

Vanliga frågor och standardsvar:

Hur kan jag annullera en kurs?
Man kan annullera en kurs via nätet med registreringskoden man fått vid anmälan, eller genom att ringa eller mejla Arbis.
Annullerar man en kurs tidigare än 4 vardagar före kursstart kan det göras avgiftsfritt (t.ex. måndag för en kurs som börjar fredag, onsdag för en kurs som börjar följande veckas tisdag.).
Om man annullerar en kurs senare än 4 vardagar före kursstart faktureras annulleringsavgift 20 €. Annullerar man en kurs efter att kursen har startat faktureras hela kursavgiften. Uteblivna kursdeltagare faktureras hela kursavgiften.
Endast mot uppvisande av sjukintyg kan annulleringsavgiften bortlämnas.
Om kursavgiften är lägre än 20 € faktureras den summan.

Måste jag betala kursavgiften om jag avbryter en kurs?
Ja.
Oberoende av vilken orsaken till annulleringen är faktureras kursavgiften om man deltagit i kursen. Undantag är längre språk-, motions- och datakurser där man efter skild överenskommelse med Arbis kanslipersonal kan delta en gång för att bedöma nivån. Om kursens kravnivå inte är lämplig ska man annullera kursen genast efter första gången.
Undantag ges också om man kan uppvisa sjukintyg som påvisar att man inte kan delta.
Betalda kursavgifter återbetalas inte.

Kan jag få komma och bekanta mig med kursen innan jag betalar avgiften?
Ja, i längre språk-, motions- och datakurser kan man efter skild överenskommelse med Arbis kanslipersonal delta en gång för att bedöma nivån. Om kursens kravnivå inte är lämplig måste man annullera kursen till kansliet genast efter första gången.

Vem får rabatt?
Arbetslösa får 50 % rabatt på kursavgifter förutsatt att TE-centralens intyg eller ett intyg från FPA eller arbetslöshetskassan (föregående månads utbetalning) uppvisas eller sänds till kansliet (vardagar kl. 9-15) senast en vecka efter kursstart.

Från och med våren 2015 görs inga så kallade räkningskrediteringar, så om du inte har visat upp TE-centralens intyg för arbetssökanden på kansliet före kursfakturan skickas ut så beviljas du ingen arbetslöshetsrabatt på de kurser som redan har fakturerats.
För att erhålla arbetslöshetsrabatten på våra kurser måste intyget uppvisas varje ny höst- och vårtermin.
Ingår en materialavgift i kurspriset (t.ex. ingredienser i matkurser) faktureras materialavgiften som ett tillägg till det rabatterade kurspriset.

Arbis har studiesedlar beviljade från Utbildningsstyrelsen som möjliggör rabatterade kurspriser för seniorer, invandrare och specialgrupper.
Rabatterna framgår av kurspriset för respektive kurs (det rabatterade priset gäller alla kursdeltagare).

Kan man betala med motionssedlar och kultursedlar?
Arbis kurser kan betalas med Tyky-sedlar och Smartumsedlar.
Betalning med sedlar kan ske först efter att du fått kursfakturan och betalningen sker endast vid Medborgarinfo, Biblioteksgatan 13.

Intyg

Intyg för innevarande läsårs kurser får du på begäran om du har varit närvarande minst ¾ av kursens timantal och betalat kursavgiften.
För intyg från tidigare läsår debiteras 15 €/intyg.
Ta kontakt med ekonomisekreteraren per e-post eivor.ljungkvist(at)vasa.fi, eller per tfn (06) 325 3501.