Du är här

Om Vasa

Avtal och sammanslutningar

Vasa är med i avtal och sammanslutningar som stöder Vasa stads energi- och klimatprogram.

FISU-nätverket

Fisu (Finnish Sustainable Communities) är ett nätverk av finländska föregångarkommuner. FISU-nätverket eftersträvar kolneutralitet, avfallsfrihet och en globalt hållbar konsumtion fram till år 2050. Fisu-kommunerna är utöver Vasa för närvarande sju: Forssa, Ijo, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand samt Åbo.  Fisu-kommunerna har gjort en färdplan för resurssmarthet, med hjälp av vilken åtgärder som leder till målet åskådliggörs. Om Fisu-nätverket kan man läsa mera på Fisus webbsidor (bara på finska). 

fisu_logo.png

 

Covenant of Mayors

Covenant of Mayors är stadsdirektörernas energi- och klimatavtal. Avtalet är frivilligt och till det har tusentals lokala och regionala myndigheter förbundit sig. I avtalet har man förbundit sig till att genomföra EU:s klimat- och energimål på det egna området. 

Vid anslutningen till stadsdirektörernas avtal ska en SEAP (Sustainable Energy Action Plan) uppgöras, dvs.  en handlingsplan för hållbar energi. Vasas SEAP finns på webbsidorna för Covenant of Mayors.

Energieffektivitetsavtal

Vasa är med i det nationella energieffektivitetsavtalet för kommunsektorn, vars syfte är att förbättra kommunerans energieffektivitet. Det nuvarande avtalet omfattar åren 2017–2025. Den tidigare avtalsperioden täckte åren 2008–2016.  De åtgärder som förbättrar energieffektiviteten minskar mängden växthusutsläpp och är gynnsamma för ekonomin i kommunens verksamhet. Om energieffektivitetsavtalen finns mer information här.