Du är här

Om Vasa

Delegationen för Österbottens polisinrättning

Polisstyrelsen antalet medlemmar i delegationen för polisen. Varje medlem har en personlig ersättare. Kommunfullmäktige väljer delegationens medlemmar för sin mandattid. Dessutom hör chefen för polisinrättningen till delegationen. Delegationen väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande. Den som hör till polisens personal kan dock inte vara ordförande eller viceordförande. I och med organisationsreformen har de tre polisinrättningarna i Österbotten sammanslagits till Österbottens polisinrättning.

ordförande
vice ordförande
protokollförare
period
1.6.2017 - 31.5.2021

parti
ledamöter 3 ersättare 3

SFP
Sari Somppi  Eva-Maria Strömsholm
SDP
Maria Tolppanen  Saml Raija Kujanpää
KD
Heimo Hokkanen  Bjarne Bergstén

protokoll som tillhör denna sida:
stadsfullmäktige 12.6.2017 85 val