Du är här

Om Vasa

Nämndemän till Österbottens tingsrätt

Enligt justitieministeriets beslut 28.4.2017 väljs 53 nämndemän till Österbottens tingsrätt, av vilka antalet nämndemän som ska väljas av Vasa stad är 20. Enligt 4 § i nämndemanslagen väljer kommunfullmäktige nämndemännen för en period som motsvarar kommunfullmäktiges mandatperiod.