Du är här

Om Vasa

Ledamöter till den direktionen för affärsverket Österbottens räddningsverk

Affärsverket Österbottens räddningsverk har en direktion, som består av femton (15) ledamöter och ersättare. Fullmäktige i Vasa väljer fyra (4) ledamöter och de övriga avtalskommunerna en ledamot var. För var och en av dem väljs en personlig ersättare. Av de ledamöter som Vasa väljer ska minst två vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare. Stadsfullmäktige i Vasa utser bland ledamöterna en ordförande och en vice ordförande, som kan vara ersättare i fullmäktige.

ordförande  May-Gret Axell
vice ordförande
Tapio Nyysti, Laihela
stadsstyrelsens representant Johan Kullas
föredragande Tero Mäki
protokollförare Peter Dahlström
period 1.6.2017 - 31.5.2021

parti
ledamöter 15  parti ersättare 15

VASA
KD
May-Gret Axell  Sannf Mikael Ö
SDP
Karita Blom SDP Marko Kuusilehto
SFP
Dick Jungerstam  Ulla Salmenheimo-West
Juha Dahlbo Saml Leena Tulimaa

NORRA VERKSAMHETSOMRÅDET
Pedersöre
Joakim Lasén  Christine Sten
Nykarleby
Gunnar Backlund  Marléne Lindgrén
Vörå
Karita Ohlis  Sigfrid Hannus

MELLERSTA VERKSAMHETSOMRÅDET
Laihela
Tapio Nyysti  Samuli Vainionpää
Korsholm
Rolf Sund  Alf-Martin Haagensen
Storkyro
Petri Niemi  Mauno Hölsö

SÖDRA VERKSAMHETSOMRÅDET
Kaskö
Meri Markkanen  Kirsi Mertala
Malax
Carola Bengs-Lattunen  Sture Skinnar
Korsnäs
Lars-Erik Nylund  Annika Nyfors
Närpes
Anette Snickars  Kenneth Högback
Kristinestad
Nicklas Pärus  Sebastian Ingves

protokoll som tillhör denna sida:
stadsfullmäktige 9.10.2017 106 val
stadsfullmäktige 19.3.2018 14 Jussila Ville
stadsstyrelsen 10.9.2018 237 Kaisa Ranta
stadsfullmäktige 8.10.2018 60 Karita Blom

länkar som tillhör denna sida:
Direktionen för affärsverket Österbottens räddningsverk
Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut

annat:
Direktionen för affärsverket Österbottens räddningsverk = POPELA