Du är här

Om Vasa

Direktion för Borgaregatans skola

Enligt § 10 i förvaltningsstadgan kan en grundskola ha en direktion som främjar samarbetet mellan hem och skola, om den svenskspråkiga sektionen inom nämnden för fostran och undervisning beslutar så. Nämnden för fostran och undervisning, svenskspråkiga sektionen grundade Sundom skolas direktion 5.10.2017 § 12. Den svenskspråkiga sektionen inom nämnden för fostran och undervisning väljer medlemmar till direktionen som skall bestå av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare varav en (1) hör till lärarkåren och en (1) till den övriga personalen. Om uppgifterna för skolornas direktioner bestäms i verksamhetsstadgan för resultatområdena underställda nämnden för fostran och undervisning.

ordförande  Björklund Ulla
vice ordförande 
Robert Witting
föredragande 
protokollförare 
representant för svenskspråkiga sektionen Toppar Andreas
period 1.6.2017 - 31.5.2021

ledamöter 5 ersättäre 5
Björklund Ulla  Patrik Kanerva
Witting Robert  Anne Levonen
Hellman Marcus  Martin Nord
representat för lärarna  Fagerholm Ingvar  Britt-Marie Gullkvist
representat för personalen Nygård Maj-Britt  Nina Käld

protokoll som tillhör denna sida:
Nämnden for fostran och undervisning, svenskspråkiga sektionen 5.10.2017 val

länkar som tillhör denna sida:
Borgaregatans skola
Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut