Du är här

Om Vasa

Direktion för Gerby skola

Enligt § 10 i förvaltningsstadgan kan en grundskola ha en direktion som främjar samarbetet mellan hem och skola, om den svenskspråkiga sektionen inom nämnden för fostran och undervisning beslutar så. Nämnden för fostran och undervisning, svenskspråkiga sektionen grundade Sundom skolas direktion 5.10.2017 § 12. Den svenskspråkiga sektionen inom nämnden för fostran och undervisning väljer medlemmar till direktionen som skall bestå av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare varav en (1) hör till lärarkåren och en (1) till den övriga personalen. Om uppgifterna för skolornas direktioner bestäms i verksamhetsstadgan för resultatområdena underställda nämnden för fostran och undervisning.

ordförande  Mikael Snellman
vice ordförande
Tommy Håkans
föredragande 
protokollförare 
representant för svenskspråkiga sektionen
period 1.6.2017 - 31.5.2021

ledamöter 5 ersättäre 5
Mikael Snellman  Fredrik Sandelin
Tommy Håkans  Anders Dahlbäck
Monica Storm  Minna Mäkelä
representat för lärarna  Katarina Koivisto  BIngegerd Ström-Gardberg
representat för personalen Monica Hakala  Sofia Erkas

protokoll som tillhör denna sida:
Nämnden for fostran och undervisning, svenskspråkiga sektionen 5.10.2017 Val av representanter

länkar som tillhör denna sida:
Gerby skola

Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut