Du är här

Om Vasa

Direktion för Sundom skola

Enligt § 10 i förvaltningsstadgan kan en grundskola ha en direktion som främjar samarbetet mellan hem och skola, om den svenskspråkiga sektionen inom nämnden för fostran och undervisning beslutar så. Nämnden för fostran och undervisning, svenskspråkiga sektionen grundade Sundom skolas direktion 5.10.2017 § 12. Den svenskspråkiga sektionen inom nämnden för fostran och undervisning väljer medlemmar till direktionen som skall bestå av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare varav en (1) hör till lärarkåren och en (1) till den övriga personalen. Om uppgifterna för skolornas direktioner bestäms i verksamhetsstadgan för resultatområdena underställda nämnden för fostran och undervisning.

ordförande Filip Sten
vice ordförande

föredragande 
protokollförare Annika Snickars
representant för svenskspråkiga sektionen Emine Ehrström
period 1.6.2017 - 31.5.2021

ledamöter 5  ersättare 5
Filip Sten  Kaj Stenvall
Anne Rajala  Jaana Ekebohm
Eva Asplund  Juha Hartvik
lärarrepresentant  Margareta Asplund  Mikaela Svanbäck
personalens representant  Ann-Britt Kvist  Margareta Österlund

protokoll som tillhör denna sida:
Nämnden for fostran och undervisning, svenskspråkiga sektionen 22.2.2018 6 val
Nämnden for fostran och undervisning, svenskspråkiga sektionen 22.2.2018 7val av sektionens representant

länkar som tillhör denna sida:
Sundom skola

Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut