Du är här

Om Vasa

Direktion för Vikinga skola

Enligt § 10 i förvaltningsstadgan kan en grundskola ha en direktion som främjar samarbetet mellan hem och skola, om den svenskspråkiga sektionen inom nämnden för fostran och undervisning beslutar så. Nämnden för fostran och undervisning, svenskspråkiga sektionen grundade Sundom skolas direktion 5.10.2017 § 12. Den svenskspråkiga sektionen inom nämnden för fostran och undervisning väljer medlemmar till direktionen som skall bestå av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare varav en (1) hör till lärarkåren och en (1) till den övriga personalen. Om uppgifterna för skolornas direktioner bestäms i verksamhetsstadgan för resultatområdena underställda nämnden för fostran och undervisning.

ordförande   Åsa Östergård-Jakas
vice ordförande 
Jimmy Pulli
föredragande  Inger Nabb
protokollförare  Inger Nabb
representant för svenskspråkiga sektionen
period 1.6.2017 - 31.5.2021

ledamöter 5 ersättäre 5
Åsa Östergård-Jakas  Johanna Tidström
Jimmy Pulli  Peter Andtfolk
Tony Kuusiniemi  Mikael Stenkull
representat för lärarna  Brita Rantala  Christel Kantola
representat för personalen  Vera Öling  Johanna Ståhl

protokoll som tillhör denna sida:
Nämnden for fostran och undervisning, svenskspråkiga sektionen 5.10.2017 val

länkar som tillhör denna sida:
Vikinga skola

Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut