Du är här

Om Vasa

Direktionen för de tekniska affärsverken

För Vasa hussektors del har direktionen i uppgift att 1) besluta om hyrningsprinciperna, vad gäller interna hyror utgående från de av stadsstyrelsen fastställda riktlinjerna 2) besluta om hyrning av lokaler som staden behöver 3) uppgöra projektplaner för stadens lokalprojekt utgående från behovsutredningar som resultatområdena gör samt planerar och genomför nybyggnads- och renoveringsprojekt utgående från de av fullmäktige godkända allmänna anvisningarna för förfaringssätten vid anskaffande av lokaler För Vasa Vattens del har direktionen i uppgift att 4) besluta om vatten- och avloppsvattenavgifterna, anslutnings- och leveransvillkoren samt affärsverket Vasa Vattens övriga avgifter.

mötesdagar 2019:
22.1
19.2
19.3
16.4
21.5
18.6
20.8
17.9
22.10
19.11
20.11 onsdag
17.12

sammanträdena hålls:
i regel på tisdagar kl. 16.30 i Tekniska verkets 2. våning Kyrkoesplanaden 26 A
Direktionen kan vid behov ändra sammanträdestiderna eller komma överens om ytterligare sammanträden.

mötesprotokollen finns framlagda:
tisdagen efter sammanträdet på stadens webbplats

tilläggsuppgifter: Hanna Pekkala och Jari Jantunen

protokoll som tillhör denna sida:
Direktionen för de tekniska affärsverken 19.2.2019 9 ändring för mötesdaget
Direktionen för de tekniska affärsverken 11.12.2018 64 mötesdagar 2019
Direktionen för de tekniska affärsverken 12.9.2017 2 konstituering

länkar som tillhör denna sida:
Ledamöter till den direktionen för de tekniska affärsverken

Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut