Du är här

Om Vasa

Ledamöter till den direktionen för de tekniska affärsverken

Direktionen för de tekniska affärsverken som är gemensam för Vasa Hussektor och Vasa Vatten har nio (9) ledamöter och personliga ersättare som fullmäktige väljer för sin mandattid. Fullmäktige väljer bland ledamöterna en ordförande och en vice ordförande för direktionen, vilka ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare. Av direktionens ordinarie ledamöter ska minst sex (6) vara fullmäktigeledamöter eller –ersättare.

ordförande Seppo Korpi
vice ordförande Pentti Risberg
föredragande  Irma Hyry, Tapio Ollikainen
stadsstyrelsens representant Mauri Ollila
närvaro- och rösträtt  Sebastian Rönnlund och Päivi Saukkoranta
protokollförare Hanna Pekkala ersättare Jari Jantunen
period 1.6.2017 - 31.5.2021

parti
ledamot 9 ersättare 9
SFP
Dan Jakobsson  SDP Börje Sjöblom
Carita Mäkelä  Giovanna Teir
Gallina Sandås  Gunlög Ingves
SDP
Tuija Kivioja  Heidi Halenius
Seppo Korpi  Mikko Viertokangas
Saml
Pentti Risberg  Antti Uusitalo
Sannf
Juha Rantala  KD Pasi Thölix
Gröna
Suvi Syrjä Tobias Simon
VÄNST
Jorma Katajamäki  Tea Hietamäki

protokoll som tillhör denna sida:
stadsfullmäktige 12.6.2017 74 val

länkar som tillhör denna sida:
Direktionen för de tekniska affärsverken
Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut