Du är här

Om Vasa

Kommittén för fullmäktigegruppernas ordförande

Stadsstyrelsen beslutar tillsätta kommittén med namnet ”Ordförandena för fullmäktigegrupperna”, vars uppgift är den tekniska beredningen av fullmäktiges sammanträden och kommunikationen mellan fullmäktigegrupperna innan fullmäktiges sammanträde.

ordförande Joakim Strand
I vice ordförande Anne-Marie Viinamäki
II vice ordförande Jukka Mäkynen
närvaroberättigade:
stadsstyrelsens ordförande Kim Berg
stadsdirektör Tomas Häyry
bildningsdirektör Christina Knookala
social- och hälsovårdsdirektör Jukka Kentala
teknisk direktör Markku Järvelä
stadsjurist Marja Ylisalmi
föredragare Christina Knookala
protokollförare Marjo Mäki-Krekola

period 1.6.2017 - 31.5.2021

ledamöter ersättare

SFP Svenska folkpartiet i Finland
ordförande Martin Norrgård

vice ordförande Ulla Granfors
protokollförare

SDP Finlands Socialdemokratiska Parti
ordförande Matias Mäkynen

vice ordförande Pirjo Andrejeff
protokollförare

Saml Samlingspartiet
ordförande
 Anne-Marie Viinamäki
vice ordförande Kai Luoma
protokollförare

Sannf Sannfinnländarna
ordförande Matti Vahtera

vice ordförande Mauri Ollila
protokollförare

Gröna Gröna förbundet
ordförande Lotta Alhonnoro

vice ordförande Laura Ala-Kokko
protokollförare

VÄNST Vänsterförbundet
ordförande Anneli Lehto

vice ordförande Harri Moisio
protokollförare

C Centern i Finland
ordförande Anne Rintamäki
vice ordförande Merja Rintamäki
protokollförare

KD Kristdemokraterna i Finland
ordförande Heimo Hokkanen

vice ordförande Tomi Kaunismäki
protokollförare

protokoll som tillhör denna sida:
stadsstyrelse 19.6.2017 298 tillsättande av kommittén

länkar som tillhör denna sida:
Fullmäktigegrupper
Föredragningslistor, protokoll och tjänsteinnehavarbeslut