Du är här

Om Vasa

Vasas äldreråd

Genom att följa med och påverka stadens olika förvaltningars verksamhet och beslutsfattande stöder och främjar Vasa äldreråd de äldres totala välmående och deras möjligheter att klara av olika aktiviteter.

mötesdagar 2019:

  • onsdag 20.3.
  • torsdag 25.4.
  • onsdag 22.5.


sammanträden hålls:
kl. 9 vid Formansgatan 14, mötesrum i 2. våningen
Vid behov kan man ändra Vasa äldrerådets sammanträdestider.

mötesprotokoll finns framlagda:
Efter justeringen på Stadens websidor

tilläggsuppgifter: koordinator för frivilligarbete Senni Korhonen

protokoll som tillhör denna sida:
Vasa äldreråd 26.1.2018 3 mötesdagar
stadsstyrelsen 20.12.2017 509 ändring för namnet

länkar som tillhör denna sida:
Ledamöter för Vasas äldreråd

Föredragningslistor, protokoll och tjänsteinnehavarbeslut
Verksamhetsstadga för älderådet