Du är här

Om Vasa

Ledamöter för Vasas äldreråd

Stadsstyrelsen utser för sin mandattid till äldrerådet tio (10) ordinarie medlemmar, av vilkka en är från Lillkyros område och lika många personliga ersättare. Rådets medlemmar representerar på ett täckande sätt de i staden fungerande pensionärsföreningarna. Lillkyros områdesbaserade råd för äldre och veteraner fogas till stamstadens Äldreråd från 1.6.2017.

ordförande Erkki Mäkelä
vice ordförande
Irmeli Mandell
stadens representant (ingen rösträtt) Pirjo Andrejeff
protokollförare Senni Korhonen tel. +358 40 197 8216 senni.korhonen@vaasa.fi
period 2017 - 2019

pensionärsföreningar 
10 ledamöter 10 ersättare

Eläkeliiton Vaasan yhdistys ry
Maija-Liisa Mäenpää Elma Grägg

Vaasan Eläkeläiset ry
Irmeli Mandell Vuokko Ryytty

Vaasan Eläkkeensaajat ry
Ritva Heiman Liisa Sirén

Vaasan Ikinuoret ry
Raimo Risku Raili Björklund

Vaasan Kansalliset seniorit ry
Erkki Mäkelä Liisa Mäenpää

Vasanejdens Pensionärer rf
Christina Rydström Maj-Britt Gref

Vasa Pensionstagare rf
Christer Westerback Brita Helsing

Vasa Svenska Pensionärsförening VIPS rf
Bernice Tiihonen Ruth Lawast

Vaasan Varttuneet Ystävät ry
inget förslag inlämnades

Eläkeliiton Vähänkyrön yhdistys Lasse Reinman
Vähänkyrön Kansalliset seniorit Olavi Vaali

Vasabygdens pensionär r.f. Henrik Fågelbärj
Vaasan kansalliset seniorit ry. Pekka Siljamäki

protokoll som tillhör denna sida:
stadsstyrelse 14.8.2017 329 Val av äldreråd
stadsstyrelse 20.12.2017 508 Val av äldreråd

länkar som tillhör denna sida:
Vasas äldreråd

annat:
Äldrerådet = IKANEUV