Du är här

Om Vasa

Wasa Station-kommitté

Wasa Station-kommitténs uppgift är styra stadens interna beredning i fråga om hela projektet. Till kommittén hör fyra (4) ledamöter i stadsstyrelsen.

ordförande Maria Tolppanen
protokollförare Kukka Potka

period 3.7.2017 - 31.5.2021

5 kaupunginhallituksen jäsentä
parti ledamöter
SFP Barbro Kloo
SDP Maria Tolppanen
Saml Marko Heinonen
Gröna Laura Ala-Kokko
VÄNST Harri Moisio

protokoll som tillhör denna sida:
stadsstyrelse 3.6.2019 174 Tillsättande av en kommitté för beredningssarbetet enligt Wasa Station-genomförandeavtalet
stadsstyrelse 28.8.2017 350 Tillsättande av en kommitté för beredningssarbetet enligt Wasa Station-genomförandeavtalet

länkar som tillhör denna sida:
Föredragningslistor, protokoll och tjänsteinnehavarbeslut