Du är här

Om Vasa

Ledamöter till byggnad- och miljönämnden

Byggnads- och miljönämnden har nio (9) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare. Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande, vilka ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare, bland nämndens ledamöter. Av nämndens ordinarie ledamöter ska minst sex (6) vara fullmäktigeledamöter eller ersättare i fullmäktige.

ordförande Johan Ångerman
vice ordförande
Ville Hämäläinen
föredragande Paula Frank, Christer Hangelin
stadsstyrelsens representant Laura Ala-Kokko
närvaro- och talrättighet Anna Mügge
protokollförare Kristina Tuomisto
period 1.6.2017 - 31.5.2021

parti 
ledamöter 9 ersättare 9
SFP
Robert Grönblom  Jan-Erik Möuts
Sari Somppi  Ramieza Mahdi
Johan Ångerman  Jan Lindholm
SDP
Aira Helala  Lucia Zarta-Laitinen
Kai Klemola  Sadiki Hamid
Saml
Johanna Ahopelto  Pekka Mäkinen
Sannf 
Ville Hämäläinen  KD Ari Koski
VÄNST
Päivi Moisio  Gröna Eeva Simons
C
Pasi Keskinen  Marjo Alho

protokoll som tillhör denna sida:
stadsfullmäktige12.6.2017 71 ledamöter
stadsfullmäktige19.3.2018 14 Ville Jussila / Ville Hämäläinen
stadsfullmäktige 7.5.2018 146 Anhållan om avsked från medlemskap, Marianne Munkki
Stadsfullmäktige 14.5.2018 32 Marianne Munkki / Johanna Ahopelto

länkar som tillhör denna sida:
Byggnad- och miljönämnden

Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut