Du är här

Om Vasa

Kultur- och idrottsnämnden

Kultur- och idrottsnämnden sörjer för stadens idrottsservice samt museerna, allmänna kulturverksamheten, biblioteket, teatern och orkestern, och fungerar som myndighet i enlighet med lagstiftningen i Kultur- och idrottsnämnds ärende. Kultur- och idrottsnämnden har både en kultursektion och en idrottssektion.

mötesdagar 2019:

 • 7.2 torsdag kl. 16.15 Rådhusgatan 33 fullmäktigesal
 • 5.3
   
 • 10.4
 • 7.5
 • 11.6
 • 20.8 budgetseminarium som pågår halva dagen, mötesplats öppen
 • 3.9 budget
 • 8.10
 • 5.11
 • 17.12 mötesplats öppen
   

sammanträdena hålls:
tisdagar kl. 16.30 i regel stadshusets Rådhussal Senatsgatan 1.
Nämnden kan vid behov ändra sammanträdestiderna eller komma överens om ytterligare sammanträden.

mötesprotokollen finns framlagda:
tisdagen efter sammanträdet på stadens webbsidor

tilläggsuppgifter: Sanna Bondas

protokoll som gäller besluten på sidan:
Kultur- och idrottsnämnd 6.11.2018 82 mötesdagar 2019

länkar som gäller till sidan:
Kultur- och idrottsnämndens ledamöter

Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut
Kultursektionen till Kultur- och idrottsnämndens
Idrottssektionen till Kultur- och idrottsnämndens