Du är här

Om Vasa

Nämnden för fostran och undervisning

Nämnden för fostran och undervisning sörjer för stadens service inom småbarnspedagogik och grundläggande utbildning och fungerar som myndighet i enlighet med lagstiftningen.

mötesdagar 2019:

sammanträdena hålls:
huvudsakligen på onsdagar kl. 16.30 i Förvaltningsbyggnaden för småbarnspedagogik och grundläggande utbildning Rådhusgatan 29.
Nämnden för fostran och undervisning kan vid behov ändra sammanträdestiderna, sammanträdesplatserna samt komma överens om extra sammanträden.

mötesprotokollen finns framlagda:
tisdagen efter sammanträdet på stadens webbsidor

tilläggsuppgifter: Janina Sjöstrand

protokoll som tillhör denna sida:
Nämnden för fostran och undervisning 14.11.2018 79 mötesdagar 2019

länkar som tillhör denna sida:
Ledamöter till nämnden för fostran och undervisning

Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut
Finskspråkiga sektionen till Nämnden för fostran och undervisning
Individuella sektionen till Nämnden för fostran och undervisning
Svenskspråkiga sektionen till nämnden för fostran och undervisning