Du är här

Om Vasa

Ledamöter till Områdesnämnd för Lillkyro

Lillkyro områdesnämnd är verksam på tidigare Lillkyro kommuns område. I områdesnämnden finns sju (7) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare. Nämndens ordförande och vice ordförande ska vara fullmäktigeledamot eller -ersättare. Områdesnämndens ledamöter väljs bland invånarna i Lillkyro i enlighet med de politiska styrkeförhållandena i området. .

ordförande  Pasi Keskinen
vice ordförande  Mauri Ollila
föredragande  Suvi Aho
stadsstyrelsens representant  Marko Heinonen
ungdomsfullmäktiges representant 2017 - 2018  Oskari Laaksonen
ungdomsfullmäktiges ersättare 2017 - 2018  Henna Nyrhinen
protokollförare  Suvi Aho
period  1.6.2017 - 31.5.2021

parti
ledamöter 7 ersättare 7
SDP
Kari Laine  Kai Kleemola
Saml
Marianne Munkki  Antti Uusitalo
Anne-Marie Viinamäki  Helena NurmikoskI
Sannf
Rauno Niemi  Jarno Kojonen
Mauri Ollila  Heli Niemi
C
Pasi Keskinen  Tero JaskarI
Merja Rintamäki  Virpi Härö

protokoll som tillhör denna sida:
stadsfullmäktige 12.6.2017 73 val

länkar som tillhör denna sida:
Områdesnämnd för Lillkyro

annat:
Områdesnämnd för Lillkyro = VALUELTK