Du är här

Om Vasa

Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsonämnden sörjer för stadens social- och hälsovårdsservice samt fungerar som myndighet i enlighet med lagstiftningen i ovan nämnda ärenden. Nämnden sköter om uppgifter inom primärvården i Laihela samt den service inom sociala sektorn som Laihela kommun har överfört till den med ett separat avtal. Nämnden har därtill i uppgift att 1) besluta om ordnande av service inom social- och hälsovården och därtill anslutna åtgärder med stöd av cialvårdslagen, folkhälsolagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om specialiserad sjukvård samt speciallagar inom social- och hälsovården 2) utse patientombudsman 3) fungera som ansvarigt organ för nykterhetsarbetet.

mötesdagar 2019:

 • 22.1
 • 19.2
 • 19.3. kvällsskola
 • 26.3
   
 • 23.4
 • 21.5
 • 11.6
 • 27.8
 • 10.9
 • 8.10
 • 12.11
 • 10.12
   

sammanträdena hålls:
normalt på tisdagar kl.16.30 i Social- och hälsosektorn Krutkällarvägen 4 1. våningens mötesrum Vörå
Vid behov kan nämnden ändra mötesdatum eller komma överens om tilläggsmöten.

mötesprotokoll finns framlagda:
måndagen efter sammanträdet på stadens webbsidor

tilläggsuppgifter: Tuula Hartman

protokoll som tillhör denna sida:
Social- och hälsovårdsnämnden 11.12.2018  bilaga mötesdagar 2019

länkar som gäller till sidan:
Ledamöter till social- och hälsovårdsnämnden

Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut
Social- och hälsovårdsnämndens Områdessektionen för Laihela och Vasa
Social- och hälsovårdsnämndens sektion för individärenden

annat:
Social- och hälsovårdsnämnden = SOHVNMD