Du är här

Om Vasa

Ledamöter till social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsonämnden har tolv (12) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare. Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande, vilka ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare, bland nämndens ledamöter. Av nämndens ordinarie ledamöter ska minst åtta (8) vara fullmäktigeledamöter eller ersättare i fullmäktige. En av nämndens ledamöter och ersättaren för denna väljs på förslag av Laihela kommun.

ordförande  Thomas Öhman
vice ordförande  Marjatta Kiviranta
föredragande  Holmlund Leif, Jukka Kentala, Tarja Koukkunen, Erkki Penttinen, Markku Sirviö, Camilla Mäkinen
stadsstyrelsens representant  Kujanpää Raija
ungdomsfullmäktiges representant 1.1.2019 - 31.12.2020
ungdomsfullmäktiges ersättare 1.1.2019 - 31.12.2020
protokollförare Tuula Hartman
period  1.6.2017 - 31.5.2021

Vasa
parti
10 ledamöter 10 ersättare
SFP
Sture Erickson  Robin Nordlund
Ramieza Mahdi  Carita Mäkelä
Heidi Svartsjö  Marianne Siermala
Thomas Öhman  Mikael Frejman
SDP
Kurt Jäntti  Seppo Koljonen
Marjatta Kiviranta  Liisa Sirén
Saml
Juha Silander  Matias Juupaluoma
Mirja Kiviniemi  Mirjam Holma
Sannf
Niina Mäkinen  C Toivo Ikonen
Gröna
Tuula Närvä  Omar Yehia
VÄNST
Jukka Jaatinen  Kerttu Ojajärvi

Laihela
1 ledamot 1 ersättare

protokoll som tillhör denna sida:
stadsfullmäktige 10.12.2018 78 Meiju Tuomivirta
stadsstyrelsen 19.2.2018 46 Johannes Borg
social- och hälsovårdsnämnden 7.11.2017 99 Matti Paloneva
social- och hälsovårdsnämnden 7.11.2017 100 Kirsti Ikola
stadsfullmäktige 12.6.2017 72 val


länkar som tillhör denna sida:
Social- och hälsovårdsnämnden
Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut

annat:
SOHVNMD = Social- och hälsovårdsnämnden