Du är här

Om Vasa

Ledamöter till stadsfullmäktiges valnämnd

Fullmäktige väljer för sin mandattid en valnämnd för förrättandet av proportionella val. Nämnden har fem (5) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare. Fullmäktige utser en ordförande och en vice ordförande för nämnden bland de valda ledamöterna. Fullmäktiges protokollförare är sekreterare för nämnden om inte fullmäktige beslutar något annat.

ordförande  Ivanka Capova
vice ordförande 
Matias Mäkynen
sekreterare  Marjo Mäki-Krekola
period  1.6.2017 - 31.5.2021

parti
ledamöter 5 ersättare 5
SFP
Sture Erickson   Barbro Kloo
SDP
Matias Mäkynen  SFP Jorma Kivimäki
C
Marianne Munkki  Saml Leena Tulimaa
Gröna
Ivanka Capova  KD Tomi Kaunismäki
VÄNST
Aino Akinyemi  Sannf Päivi Karppi

protokoll som tillhör denna sida:
stadsfullmäktiges beslut 12.6.2017 56

länkar som tillhör denna sida:
Stadsfullmäktiges valnämnd

Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut