Du är här

Om Vasa

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden (TN) sörjer för stadens markegendom och utvecklingen av den, bostadssektorns uppgifter, lägesdataservicen, fastighetsbildningen, kommunalteknisk service, ordnandet av kommunal parkeringsövervakning och fungerar som myndighet enligt lagstiftningen i ovan nämnda ärenden samt sköter stadens tekniska service, städservice och matservice. Tekniska nämnden fungerar därtill som vägnämnd och kollektivtrafikmyndighet. Nämndens 1) specialuppgifter med anknytning till planering, byggande och upprätthållande samt överlåtelse och delegering vad gäller trafik, kommunalteknik, grönområden, vattenområden, skogar, dagvatten och andra allmänna områden fastställs i tekniska nämndens verksamhetsstadga.

Tekniska nämndens ledamöter
föredragningslistor, protokoll och tjänsteinnehavarbeslut

Tekniska nämndens mötesdagar 2017: TN 16.8.2017 § 104
18.1
1.2
21.2 tisdag
15.3
5.4
26.4
17.5
6.6 tisdag (Mötet 14.6. har annulerats)
16.8
31.8 torsdag kl. 15 (budgetförslag)
20.9
18.10
9.11 torsdag
29.11
14.12 torsdag

Tekniska nämnden sammanträder:
tid: onsdag kl. 16.30
plats: i regel Tekniska verket Kyrkoesplanaden 26 A våning 2
Tekniska nämnden kan vid behov ändra sammanträdestiderna och komma överens om ytterligare sammanträden i enlighet med förvaltningsstadgan.

Tekniska nämndens justerade protokoll finns framlagda:
tid: onsdagen efter sammanträdet.
plats: på stadens webbplats
tilläggsuppgifter: Päivi Saukkoranta tel. 06 325 4005 paivi.saukkoranta@vaasa.fi