Du är här

Om Vasa

Ledamöter till tekniska nämnden

Tekniska nämnden (TN) har elva (11) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare. Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande, vilka ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare, bland nämndens ledamöter. Av nämndens ordinarie ledamöter ska minst åtta (8) vara fullmäktigeledamöter eller ersättare i fullmäktige.
 
ordförande Erkki Teppo
vice ordförandeKai Luoma
stadsstyrelsens representantJohan Kullas
Lars-Erik Wägar
föredragande
 
 
 
 
 
Markku Litmanen
Teijo Seppelin
Tiina Ojala
Timo Rajala
Kirsti Mylläri
Osmo Ovaska
närvaro- och yttranderättSebastian Rönnlund
ungdomsfullmäktiges representant 2017 - 2018
ungdomsfullmäktiges ersättare 2017 - 2018
Kirill Helsing
Sakarija Mohamed
protokollförarePäivi Saukkoranta
period1.6.2017 - 31.5.2021
ledamöter / ersättare11 / 11
stadsfullmäktiges beslutFG 12.6.2017 § 70
parti / ledamöterparti / ersättare
SFP Filip Slotte
SFP Pertti Reinikainen
SFP Pia Pajunurmi
SFP Gun Väkeväinen
SFP Reinhold Klockars
SFP Björn Schauman
SFP Tiina Puharinen-Finne
SFP Cecilia Passmore
SDP Oili Airaksinen-Rajala
SDP Erkki Teppo
SDP Maarit Kujala
SDP Filip Dahlskog
Saml Kai Luoma
Saml Peter Remahl
Saml Maria Järlström
Saml Ilkka Raatikainen
Sannf Matti SorvariSannf Ville Hämäläinen
Gröna Ivanka CapovaGröna Lotta Alhonnoro
VÄNST Anneli LehtoVÄNST Antti Marjamäki

Tekniska nämnden TN