Du är här

Om Vasa

Ledamöter till tekniska nämnden

Tekniska nämnden (TN) har elva (11) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare. Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande, vilka ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare, bland nämndens ledamöter. Av nämndens ordinarie ledamöter ska minst åtta (8) vara fullmäktigeledamöter eller ersättare i fullmäktige.

ordförande   Erkki Teppo
vice ordförande 
Kai Luoma
stadsstyrelsens representant  Johan Kullas  Lars-Erik Wägar 
föredragande  Markku Litmanen, Osmo Ovaska     
närvaro- och yttranderätt  Sebastian Rönnlund
ungdomsfullmäktiges representant 1.1.2019 - 31.12.2020
ungdomsfullmäktiges ersättare 1.1.2019 - 31.12.2020
protokollförare  Päivi Saukkoranta
period  1.6.2017 - 31.5.2021

parti
ledamöter 11  ersättare 11
SFP
Filip Slotte  Reinhold Klockars
Pertti Reinikainen  Björn Schauman
Pia Pajunurmi  Tiina Puharinen-Finne
Gun Väkeväinen  Cecilia Passmore
SDP
Oili Airaksinen-Rajala  Maarit Kujala
Erkki Teppo  Filip Dahlskog
Saml
Kai Luoma  Maria Järlström
Peter Remahl  Ilkka Raatikainen
Sannf
Matti Sorvari  Ville Hämäläinen
Gröna
Ivanka Capova  Lotta Alhonnoro
VÄNST
Anneli Lehto  Antti Marjamäki

protokoll som tillhör denna sida:
stadsfullmäktige 12.6.2017 70 val

länkar som tillhör denna sida:
Tekniska nämnden
Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut

annat:
Tekniska nämnden = TN