Du är här

Om Vasa

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden sörjer för stadens utbildning på andra stadiet (yrkesutbildningen och yrkesutbildningen för vuxna sam gymnasieutbildningen), den grundläggande konstundervisningen och det fria bildningsarbetet samt ungdomsservicens tjänster och fungerar som myndighet i enlighet med lagstiftningen i nämndens ärende.

mötesdagar 2019:

 • 6.2. dispositionsplanen
 • ti 12.3.
   
 • ti 9.4.
 • 22.5.
 • ti 27.8. budgetsammanträde
 • ti 1.10.
 • 20.11.
   

sammanträdena hålls:
huvudsakligen på onsdagar kl. 16.30 i Hansa-kampus i undervisningsrestaurangen Silveria Krutkällarvägen 4, mötesrum 310, 3:e våningen, ingång från sidodörren.
Utbildningsnämnden kan vid behov ändra sammanträdestiderna eller komma överens om extra sammanträden

mötesprotokollen finns framlagda:
på tisdagen efter sammanträdet på stadens webbsidor

tilläggsuppgifter: Sari Tarvonen

protokoll som tillhör denna sida:
utbildningsnämnden 7.11.2018 60 sammanträdestidtabell för år 2019
utbildningsnämnden 8.8.2017 1 konstituering

länkar som tillhör denna sida:
Utbildningsnämndens ledamöter
Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut
Utbildningsnämndens finskaspråkiga sektion
Utbildningsnämndens svenskspråkiga sektion
Vasa ungdomsfullmäktige