Du är här

Om Vasa

Vasaregionens avfallsnämnd

Om inte något annat har föreskrivits eller bestämts, ska av de ordinarie ledamöter som Vasa stad väljer till gemensamma organ för flera kommuner minst hälften (1/2) vara fullmäktigeledamöter eller ersättare i fullmäktige. Organens ordförande eller vice ordförande ska bestå av fullmäktigeledamöter.

mötesdagar 2019:
22.1.
26.2. mötet är annulerat
26.3. "
16.4. "
28.5.
3.9.
8.10.
26.11.

sammanträdena hålls:
i huvudsak på tisdagar kl. 16.30 i Tekniska verket Kyrkoesplanaden 26 A
Sammanträde hålls också om ordföranden anser det vara nödvändigt eller om en majoritet av organets ledamöter gör en framställning om detta till ordföranden.

mötesprotokoll finns framlagda:
Protokollen över sammanträdena justeras på tisdagen efter mötet och de läggs fram offentligt på onsdagen efter justeringen på Stadens hemsida.

tilläggsuppgifter: Teija Vanhala

protokoll som tillhör denna sida:
avfallsnämnd 22.1.2019 sammanträdestidtabell
avfallsnämnd 20.11.2018 23 sammanträdestidtabell
avfallsnämnd 14.11.2017 18 konstituering

länkar som tillhör denna sida:
Ledamöter för Vasaregionens avfallsnämnd

Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut
Vasaregionens avfallspolitiska program 2018 - 2023
Vasaregionens avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter 1.5.2017
www.vasaregionensavfallsnämnd.fi

annat:
AVFALLSND = Vasaregionens avfallsnämnd