Du är här

Om Vasa

Styrelse för samkommunen Vasaregionens Arenor

Enligt grundavtalet för samkommunen Vasaregionens Arenor leds samkommunen av en styrelse som består av åtta (8) medlemmar och åtta (8) personliga ersättare. Samkommunens medlemskommuner, Vasa och Korsholm, väljer vardera fyra (4) medlemmar och fyra (4) personliga ersättare. Styrelsens ordförande utses av Vasa stad och vice ordförande av Korsholms kommun. I mandattiden för de ledamöter som nu väljs till samkommunsstyrelsen kan ändringar förekomma beroende på det nya grundavtalet, ärendet bör granskas i samband med att det nya avtalet godkänns.

ordförande  Mathias Skytte
vice ordförande Mika Mäkisalo
protokollförare Päivi Tuominen
period  1.6.2017 - 31.5.2021

Vasaregionens Arenor samkommunstyrelsen

Ledamöter som Vasa stad har valt för samkommunstyrelsen
parti
ledamöter 4+2  parti ersättare 4+2
SFP
Mathias Skytte Heidi Svartsjö
SDP
Päivikki Saukko  Hamid Sadiki
Saml
Pasi Roimela Leena Tulimaa
C
Anne Rintamäki  Gröna Tapio Osala


protokoll som tillhör denna sida:
stadsfullmäktige12.6.2017 81 styrelsens val
stadsfullmäktige 14.5.2018 31 samkommunens sytrelse

länkar som tillhör denna sida:
Vasaregionens arenor

annat:
e-post: förnamn.efternamn@vaasanseudunareenat.fi