Du är här

Om Vasa

Ledamöter till den finskspråkiga sektionen för utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden har en finskspråkig sektion. Den finskspråkiga sektionen har fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare som valts av fullmäktige. Ordföranden ska vara fullmäktigeledamot eller -ersättare. Ordföranden, viceordföranden samt en ledamot ska vara ledamot eller ersättare i nämnden. De övriga ledamöterna och ersättare kan vara andra valbara personer. Till den finskspråkiga sektionen utses ledamöter och ersättare bland nämndens finskspråkiga ledamöter och personliga ersättare.

ordförande  Tomi Kaunismäki
vice ordförande  Marja-Leena Mäkynen
föredragande  Hillevi Kivelä
stadsstyrelsens representant  Laura Ala-Kokko
närvaro- och rösträtt  Utbildningsnämndens ordförande
protokollförare  Berit Mäkinen
period  1.6.2017 - 31.5.2021

parti
edamöter 5 parti ersättare 5
SFP
Marko Koski  Pertti Reinikainen
SDP
Ulla Pihlajamäki  Päivi Rantamarkkula
Saml
Leena Ollila  Jaakko Koskela
Sannf
Marja-Leena Mäkynen  Matti Anttonen
KD
Tomi Kaunismäki  Gröna Lotta Alhonnoro

protokoll som tillhör denna sida:
stadsfullmäktiges beslut 12.6.2017 68 val

länkar som tillhör denna sida:
Finskspråkiga sektionen för utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden
Svenskspråkiga sektion för utbildningsnämnden