Du är här

Om Vasa

Finskspråkiga sektionen till nämnden för fostran och undervisning

Nämnden för fostran och undervisning har en finskspråkig, som 1) inom ramen för de av nämnden anvisade anslagen och andra resurser som tilldelats sektionen beslutar om de uppgifter som föreskrivits för utbildningsanordnaren i lagen om grundläggande utbildning 2) sköter samarbetet med övriga läroanstalter och skolformer och med olika myndigheter samt ger de utlåtanden och bemötanden som olika myndigheter begär. Då det gäller förskoleundervisningen behandlar sektionerna de ärenden som gäller den egna språkgruppen och ansluter sig till undervisningen och utvecklandet av den och godkänner läroplanerna samt till dem anslutna andra planer.

mötesdagar 2019:
23.1.
13.2.
3.4.
4.6.
18.9. och
27.11.

sammanträden hålls:
på onsdagar kl. 16.30 vid Förvaltningen för grundläggande utbildning Rådhusgatan 29
Extra sammanträden kan hållas vid behov.

mötesprotokoll finns framlagda:
på stadens webplats

tilläggsuppgifter: Jari Ranta

protokoll som tillhör denna sida:
Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 11.12.2017 16 sammanträdestider

länkar som tillhör denna sida:
Ledamöter till den finskspråkiga sektionen av nämnden för fostran och undervisning
Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut
Nämnden för fostran och undervisning
Individuella sektionen till Nämnden för fostran och undervisning
Svenskspråkiga sektionen till nämnden för fostran och undervisning