Du är här

Om Vasa

Ledamöter till den finskspråkiga sektionen av nämnden för fostran och undervisning

Nämnden för fostran och undervisning har en finskspråkig sektion. Den finskspråkiga sektionen har fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare som valts av fullmäktige. Ordföranden ska vara fullmäktigeledamöt eller -ersättare. Ordföranden, viceordföranden samt en ledamot ska vara ledamot eller ersättare i nämnden. De övriga ledamöterna och ersättare kan vara andra valbara personer. Till den finskspråkiga sektionen utses ledamöter och ersättare bland de finskspråkiga ledamöterna och personliga ersättarna i nämnden.

ordförande    Laura Linna-Välimäki
vice ordförande  Satu Koskimäki
föredragande Lehmus Juha-Pekka  Nummela Kari
stadsstyrelsens representant  Harri Moisio
ersättare  Aino Akinyemi
ungdomsfullmäktiges representant 2017 - 2018  Markus Halla-aho
protokollförare  Jari Ranta
period 1.6.2017 - 31.5.2021

parti / ledamöter 5 / ersättare 5
SFP 
Marko Koski  Pertti Reinikainen

SDP
Ghodrat Moghadampour  Jessica Halenius

Saml
Lotta Saarikoski  Tanja Davidov
Laura Linna-Välimäki  Markku Rautonen

VÄNST 
Satu Koskimäki  C Merja Rintamäki

Protokoll som gäller besluten på sidan:
stadsfullmäktiges beslut 12.6.2017 66 val

Länkar som gäller till sidan:
Föredragningslistor och protokoll
Nämnden för fostran och undervisning

Finskspråkiga sektionen till Nämnden för fostran och undervisning
Individuella sektionen till Nämnden för fostran och undervisning
Svenskspråkiga sektionen till nämnden för fostran och undervisning