Du är här

Om Vasa

Finskspråkiga sektionen till nämnden för fostran och undervisning

Nämnden för fostran och undervisning har en finskspråkig, som 1) inom ramen för de av nämnden anvisade anslagen och andra resurser som tilldelats sektionen beslutar om de uppgifter som föreskrivits för utbildningsanordnaren i lagen om grundläggande utbildning 2) sköter samarbetet med övriga läroanstalter och skolformer och med olika myndigheter samt ger de utlåtanden och bemötanden som olika myndigheter begär. Då det gäller förskoleundervisningen behandlar sektionerna de ärenden som gäller den egna språkgruppen och ansluter sig till undervisningen och utvecklandet av den och godkänner läroplanerna samt till dem anslutna andra planer.

Ledamöter till den finskspråkiga sektionen av nämnden för fostran och undervisning
föredragningslistor, protokoll och tjänsteinnehavarbeslut

Mötesdagar 2017 till den finskspråkiga sektionen av nämnden för fostran och undervisning:
Kasvatus- ja opetuslautakunta, suomenkielinen jaosto 11.12.2017 § 16
21.2. 4.4. 4.6. 26.9. 7.11. I december Finskspråkiga sektionen sammanträder vid behov, mötet bestäms ändå separat.

Finskspråkiga sektionen till nämnden för fostran och undervisning sammanträder:
tid: onsdag kl. 16.30
plats: Förvaltningen för småbarnspedagogik och grundläggande utbildning Rådhusgatan 29

Jsterade protokollen till den finskspråkiga sektionen av nämnden för fostran och undervisning finns framlagda:
tid:
plats: på stadens webplats
tilläggsuppgifter: Jari Ranta

Nämnden för fostran och undervisning
Svenskspråkiga sektionen till nämnden för fostran och undervisning
Individuella sektionen till nämnden för fostran och undervisning