Du är här

Om Vasa

Ledamöter för den finskspråkiga sektionen till nämnden för fostran och undervisning

Nämnden för fostran och undervisning har en finskspråkig sektion. Den finskspråkiga sektionen har fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare som valts av fullmäktige. Ordföranden ska vara fullmäktigeledamöt eller -ersättare. Ordföranden, viceordföranden samt en ledamot ska vara ledamot eller ersättare i nämnden. De övriga ledamöterna och ersättare kan vara andra valbara personer. Till den finskspråkiga sektionen utses ledamöter och ersättare bland de finskspråkiga ledamöterna och personliga ersättarna i nämnden.

ordförande    Laura Linna-Välimäki
vice ordförande  Satu Koskimäki
föredragande Nummela Kari
stadsstyrelsens representant  Harri Moisio
ersättare  Aino Akinyemi
ungdomsfullmäktiges representant 1.1.2019 - 31.12.2020
ungdomsfullmäktiges ersättare 1.1.2019 - 31.12.2020
protokollförare  Jari Ranta
period 1.6.2017 - 31.5.2021

parti
ledamöter 5  ersättare 5
SFP 
Marko Koski  Pertti Reinikainen
SDP
Ghodrat Moghadampour  Jessica Halenius
Saml
Lotta Saarikoski  Tanja Davidov
Laura Linna-Välimäki  Markku Rautonen
VÄNST 
Satu Koskimäki  C Merja Rintamäki

protokoll som tillhör denna sida:
stadsfullmäktige 12.6.2017 66 val

länkar som tillhör denna sida:
Finskspråkiga sektionen till Nämnden för fostran och undervisning

Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut
Nämnden för fostran och undervisning
Individuella sektionen till Nämnden för fostran och undervisning
Svenskspråkiga sektionen till nämnden för fostran och undervisning