Du är här

Om Vasa

Idrottssektionen till kultur- och idrottsnämnd

Kultur- och idrottsnämnden har en idrottssektion som 1) beslutar om uppgiftsområdets understöd inom ramen för sin budget 2) ger utlåtanden i idrottspolitiska frågor.

Ledamöter till den idrottssektionen för kultur- och idrottsnämnd
föredragningslistor, protokoll och tjänsteinnehavarbeslut

Mötesdagar 2017 till den idrottssektionen av kultur- och idrottsnämnd:

Idrottssektionen till kultur- och idrottsnämnd sammanträder
tid:
plats:    

Justerade protokollen till den idrottssektionen av kultur- och idrottsnämnd finns framlagda:
tid:
plats:   
tilläggsuppgifter:

Kultur- och idrottsnämnd
Kultursektion till kultur- och idrottsnämnd