Du är här

Om Vasa

Kultursektionen till kultur- och idrottsnämnd

Kultur- och idrottsnämnden har en kultursektion som 1) beslutar om uppgiftsområdets understöd inom ramen för sin budget 2) godkänner målen för teaterns och orkesterns verksamhet samt fastställer de repertoarpolitiska uvudprinciperna 3) sköter operasamarbetet i Vasa 4) svarar för Vasa stads museers samlings-, utställnings- och regionverksamhet, publikarbetet och museipedagogiken samt den museala produktionsservicen 5) sköter uppgifterna för direktionen för Tikanojas konsthem enligt Frithjof Tikanojas gåvobrev.

mötesdagar 2019:
16.4 tisdag
29.8 torsdag
30.10 onsdag

sammanträden hålls:
kl. 17 i mötesrum för kultur- och biblioteksservice vid Biblioteksgatan 13 våning 3
Vid behov kan Kultursektionen ändra mötestid eller -plats och komma överens om extra möte.

mötesprotokollen finns framlagda:
på stadens webplats

tilläggsuppgifter: Marja Mikola

protokoll som tillhör denna sida:
kultursektionen 19.2.2019 2 mötesdagar

länkar som tillhör denna sida:
Ledamöter till den kultursektionen av kultur- och idrottsnämnd
Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut
Kultur- och idrottsnämnd
Idrottssektionen till kultur- och idrottsnämnd