Du är här

Om Vasa

Ledamöter till den kultursektionen av kultur- och idrottsnämnd

Kultur- och idrottsnämnden har en kultursektion, till vilken nämnden väljer fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare bland de ordinarie ledamöterna eller ersättarna för sin mandattid. Nämnden väljer en ordförande och en vice ordförande bland sektionens ledamöter.

ordförande  Sirpa Sainio
vice ordförande 
Marko Perälä
nämndens representant  ordförande
stadsstyrelsens representant  Barbro Kloo
föredragande  Ahola Marita Tyynelä Merja, Green Selma
protokollförare  Marja Mikola
period  1.6.2017 - 31.5.2021

parti
ledamöter 5  parti ersättare 5
SFP
Magdalena Snickars  Tiina Puharinen-Finne
Roland Juthman  Tomislav Krstevski
SDP
Erika Airaksinen  Anita Niemi-Iilahti
Gröna
Marko Perälä  Sannf Matti Vahtera
VÄNST
Sirpa Sainio  Seija Suomela

protokoll som tillhör denna sida:
kultur- och idrottsnämnden 13.12.2018 92 Karolina Strand / Tiina Puharinen-Finne
stadsstyrelsen 10.9.2018 238 Anhållan om avsked från fötroendeuppdrag, Karolina Strand (SFP)
kultur- och idrottsnämnden 13.9.2017 3 Tillsättande av kultur- och idrottssektioner

länkar som tillhör denna sida:
Kultursektionen till kultur- och idrottsnämnd
Kultur- och idrottsnämnden
Idrottssektionen till kultur- och idrottsnämnd