Du är här

Om Vasa

Områdessektionen för Laihela och Vasa

Social- och hälsonämnden har en områdessektion (för Laihela och Vasa) som 1) följer med utvecklingen inom social- och hälsosektorn, införskaffar kundrespons och framlägger initiativ och förslag om utvecklande av servicen och ordnande av verksamheten inom sitt område 2) godkänner förslag till budget och verksamhetsplan samt bokslut och verksamhetsberättelse för Laihelas resultatområde som ska behandlas i nämnden 3) beslutar inom ramen för sin budget om förbindelser och avtal som ger upphov till ekonomiska konsekvenser samt om understöd inom sitt uppgiftsområde 4) beslutar inom ramen för budgeten om inrättande och indragning av tjänster och befattningar, vilken beslutanderätt den kan delegera 5) handhar Laihela kommuns individsektions uppgifter 6) utför andra uppgifter som nämnden gett.

mötesdagar 2019
6.2
3.4
5.6
18.9
23.10
11.12

sammanträden hålls:
onsdagar kl. 17 vid Hälsostationen i Laihela mötesrum Vallinmäentie 43
(Tarvittaessa voidaan aluejaoston kokouksia pitää myös muina, erikseen sovittavina ajankohtina.)
Områdessektionen kan också hålla möte i andra tid vid behov.

mötesprotokoll finns framlagda:
på måndagen veckan efter mötet på stadens webplats

tilläggsuppgifter: Tellervo Eerio

protokoll som tillhör denna sida:
Laihian ja Vaasan aluejaosto 12.12.2018 27 mötesdagar 2019
Social- och hälsovårdsnämnden 11.12.2018  bilaga mötesdagar 2019

sivuun liittyvät linkit:
Ledamöter till den områdessektionen för Laihela och Vasa av Social- och hälsovårdsnämnd
Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut
Byggnads- och miljönämnden
Social- och hälsovårdsnämnden

annat:
Byggnads- och miljönämnden = RYLA
Social- och hälsovårdsnämnden = SOHVNMD