Du är här

Om Vasa

Ledamöter till den områdessektionen för Laihela och Vasa

Social- och hälsonämnden har för funktionerna på Laihela kommuns och Vasa stads samarbetsområde en områdessektion för Laihela och Vasa, dit nämnden för sin mandatid väljer fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare. Av dessa väljs fyra (4) på förslag av Laihela och en (1) ledamot väljs bland social- och hälsonämndens ledamöter eller ersättare. Som ordförande och vice ordförande för områdessektionen väljs representanter från Laihela kommun, vilka ska vara representanter för Laihela i social- och hälsonämnden. Social- och hälsonämndens områdessektion är i ärenden som gäller miljö- och hälsoskyddet i Laihela också byggnads- och miljönämndens sektion.

ordförande Asko Salminen Laihela
vice ordförande Marja Vettenranta Laihela
stadsstyrelsens representant Mauri Ollila
föredragande Hangelin Christer
närvaro- och rösträtt Vasa stadsdirektör, stadsstyrelsens ordförande, direktör för social- och hälsosektorn, ledande överläkare
närvaro- och rösträtt Laihela kommundirektör, stadsstyrelsens ordförande, kommmmunstyrelsens ordförande, grundtryghetdirektör, hälso – och välståndsdirektör, ansvarig tandläkare
protokollförare Tellervo Eerio
period 1.6.2017 - 31.5.2021

parti
Vasa 1 ledamot  parti 1 ersättare
SDP
Marjatta Kiviranta Saml Mirja Kiviniemi

Laihela 4 ledamöter 4 ersättare
Asko Salminen Raimo Kinnari
Marja Vettenranta Kaija Visuri
Erkki Aro Seppo Kauppinen
Sari Muurimäki Säde Salo-Somppi

protokoll som tillhör denna sida:
Social- och hälsonämnden 29.8.2017 60 val
Laihian kunnanvaltuusto 19.6.2017 52

länkar som tillhör denna sida:
Områdessektionen för Laihela och Lillkyro
Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut
Social- och hälsovårdsnämnden
Byggnads- och miljönämnden

annat:
Områdessektionen för Laihela och Lillkyro = LVAJ
Social- och hälsovårdsnämnden = SOTELA
Byggnads- och miljönämnden = RYLA