Du är här

Om Vasa

Områdessektionen för Laihela och Vasa till Social- och hälsovårdsnämnd

Social- och hälsonämnden har en områdessektion (för Laihela och Vasa) som 1) följer med utvecklingen inom social- och hälsosektorn, införskaffar kundrespons och framlägger initiativ och förslag om utvecklande av servicen och ordnande av verksamheten inom sitt område 2) godkänner förslag till budget och verksamhetsplan samt bokslut och verksamhetsberättelse för Laihelas resultatområde som ska behandlas i nämnden 3) beslutar inom ramen för sin budget om förbindelser och avtal som ger upphov till ekonomiska konsekvenser samt om understöd inom sitt uppgiftsområde 4) beslutar inom ramen för budgeten om inrättande och indragning av tjänster och befattningar, vilken beslutanderätt den kan delegera 5) handhar Laihela kommuns individsektions uppgifter 6) utför andra uppgifter som nämnden gett.
ledamöter
föredragningslistor protokoll och tjänsteinnehavarbeslut
mötesdagar 2018 Laihian ja Vaasan aluejaosto 20.12.2017 § 30 7.2. 4.4. 6.6. 19.9. 24.10. 12.12.

Områdessektionen för Laihela och Vasa sammanträder:
tid: onsdag kl. 17
plats: Hälsostationen i Laihela mötesrum, Vallinmäentie 43

justerade protokoll finns framlagda:
tid: på måndag veckan efter mötet
paikka: på stadens webplats
lisätietoja: Tellervo Eerio

Byggnads- och miljönämnden (RYLA)
Social- och hälsovårdsnämnden (SOHVNMD)