Du är här

Om Vasa

Ordföranden, vice ordföranden och protokollföraren till sektioner

På sidan finns ordförarens, viceordförarens och protokollförarens kontaktuppgifter.

Finskspråkiga sektionen till nämnden för fostran och undervisning

ordförande Laura Linna-Välimäki
vice ordförande Satu Koskimäki
protokollförare Jari Ranta

Finskspråkiga sektionen för utbildningsnämnd

ordförande Tomi Kaunismäki
vice ordförande Marja-Leena Mäkynen
protokollförare Sari Tarvonen

Idrottssektionen till kultur- och idrottsnämnd

ordförande Martin Norrgård
vice ordförande Matti Vahtera
protokollförare

Individuella sektionen till nämnden för fostran och undervisning

ordförande Emine Ehrström
vice ordförande Christoffer Wiik
protokollförare

Individuella sektionen till social- och hälsovårdsnämnd

ordförande Liisa Siren
vice ordförande Tuula Närvä
protokollförare Christine Nyholm

Kultursektionen till kultur- och idrottsnämnd

ordförande Sirpa Sainio
vice ordförande Marko Perälä
protokollförare Marja Mikola

Områdessektionen för Laihela och Vasa till Social- och hälsovårdsnämnd

ordförande Laihia Asko Salminen
vice ordförande Laihia Marja Vettenranta
protokollförare Tellervo Eerio

Stadsstyrelsens allmänna sektion

ordförande Jorma Kivimäki
vice ordförande Harri Moisio
protokollförare Anna-Maija Iitola

Stadsstyrelsens koncernsektion

ordförande Lars-Erik Wägar
vice ordförande Mauri Ollila
protokollförare Maarit Talmat

Stadsstyrelsens planeringssektion

ordförande Marko Heinonen
vice ordförande Helena Boucht-Lindeman
protokollförare Marjo Mäki-Krekola

Svenskspråkiga sektionen till nämnden för fostran och undervisning

ordförande Ulla Granfors
vice ordförande Emine Ehrström
protokollförare Janina Sjöstrand

Svenskspråkiga sektionen för utbildningsnämnd

ordförande Marit Nilson-Väre
vice ordförande Jonna Lindqvist
protokollförare Sari Tarvonen