Du är här

Om Vasa

Ledamöter till den koncernsektionen av stadsstyrelse

Stadsstyrelsen har en koncernsektion. I sektionerna finns sju (7) ledamöter och personliga ersättare för dessa som stadsstyrelsen väljer bland sina ledamöter eller ersättare för sin mandattid. Stadsstyrelsen väljer för sin mandattid ordförande och vice ordförande för sektionerna.

ordförande  Lars-Erik Wägar
vice ordförande  Jorma Katajamäki
föredragande  Häyry Tomas, Markku Järvelä, Christina Knookala
protokollförare  Maarit Talmat
period  1.6.2017 - 31.5.2021

parti
ledamöter 7 / ersättare 7
SFP
Anne Salovaara-Kero  Helena Boucht-Lindeman
Lars-Erik Wägar  Johan Kullas
SDP
Jorma Kivimäki  Pirjo Andrejeff
Arja Miettinen  Maria Tolppanen
Saml
Kai Luoma  Marko Heinonen
Gröna
Laura Ala-Kokko  Sannf Mauri Ollila
VÄNST
Jorma Katajamäki  Sannf Lauri Karppi 

andra möjliga ledamöter:
Stadsstyrelsen  ledamöter
Centralförvaltningen  stadsdirektör
Social- och hälsosektorn  sektordirektör
Bildningssektorn  sektordirektör
Tekniska sektorn  sektordirektör
Ekonomi- och ägarstyrning  ekonomidirektör

protokoll som tillhör denna sida:
stadsstyrelse 3.6.2019 160 val
stadsstyrelsen 19.6.2017 297 val

länkar som tillhör denna sida:
Stadsstyrelsens koncernsektion
Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut
Stadsstyrelsen