Du är här

Om Vasa

Ledamöter till den planeringssektionen av stadsstyrelse

Stadsstyrelsen har en planeringssektion. I sektionerna finns sju (7) ledamöter och personliga ersättare för dessa som stadsstyrelsen väljer bland sina ledamöter eller ersättare för sin mandattid. Stadsstyrelsen väljer för sin mandattid ordförande och vice ordförande för sektionerna.

ordförande  Marko Heinonen
vice ordförande  Helena Boucht-Lindeman
föredragande  Päivi Korkealaakso
protokollförare  Marjo Mäki-Krekola
period  1.6.2017 - 31.5.2021

parti
ledamöter 7  ersättare 7
SFP
Ragnvald Blomfeldt  Sture Erickson
Helena Boucht-Lindeman  Anne Salovaara-Kero
SDP
Pirjo Andrejeff  Jorma Kivimäki
Arja Miettinen  Maria Tolppanen
Saml
Marko Heinonen  Kai Luoma
Sannf
Mauri Ollila  VÄNST Jorma Katajamäki
Gröna
Juha Tuomikoski  Laura Ala-Kokko 

protokoll som tillhör denna sida:
stadsstyrelse 3.6.2019 160 val
stadsstyrelse 19.6.2017 297 val

länkar som tillhör denna sida:
Stadsstyrelsens planeringssektion
Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut
Stadsstyrelsen