Du är här

Om Vasa

Svenskspråkiga sektionen till nämnden för fostran och undervisning

Nämnden för fostran och undervisning har en finskspråkig och en svenskspråkig sektion, som 1) inom ramen för de av nämnden anvisade anslagen och andra resurser som tilldelats sektionen beslutar om de uppgifter som föreskrivits för utbildningsanordnaren i lagen om grundläggande utbildning 2) sköter samarbetet med övriga läroanstalter och skolformer och med olika myndigheter samt ger de utlåtanden och bemötanden som olika myndigheter begär. Då det gäller förskoleundervisningen behandlar sektionerna de ärenden som gäller den egna språkgruppen och ansluter sig till undervisningen och utvecklandet av den och godkänner läroplanerna samt till dem anslutna andra planer. .

mötesdagar 2019:
21.2.
11.4.
6.6.
19.9. ja 21.11.

sammanträden hålls:
på torsdagar kl. 16.30 vid Förvaltningen för grundläggande utbildning Rådhusgatan 29
Extra sammanträden kan hållas vid behov.

mötesprotokoll finns framlagda:
stadens webbsidor

tilläggsuppgifter: Janina Sjöstrand

protokoll som tillhör denna sida:
Nämnden för fostran och undervisning, svenskspråkig sektion 14.11.2018 79 sammanträdestider 2019

länkar som tillhör denna sida:
Ledamöter till den svenskspråkiga sektionen av nämnden för fostran och undervisning
Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut
Nämnden för fostran och undervisning
Finskspråkiga sektionen till Nämnden för fostran och undervisning
Individuella sektionen till Nämnden för fostran och undervisning