Du är här

Om Vasa

Ledamöter till den svenskspråkiga sektionen av nämnden för fostran och undervisning

Nämnden för fostran och undervisning har en svenskspråkig sektion. Den svenskspråkiga sektionen har fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare som valts av fullmäktige. Ordföranden ska vara fullmäktigeledamöt eller -ersättare. Ordföranden, viceordföranden samt en ledamot ska vara ledamot eller ersättare i nämnden. De övriga ledamöterna och ersättare kan vara andra valbara personer. Till den svenskspråkiga sektionen utses ledamöter och ersättare bland de svenskspråkiga ledamöterna och personliga ersättarna i nämnden.

ordförande    Ulla Granfors
vice ordförande  Emine Ehrström
föredragande  Marianne West
stadsstyrelsens representant  Barbro Kloo
ungdomsfullmäktiges representant 1.1.2019 - 31.12.2020
protokollförare  Janina Sjöstrand
period 1.6.2017 - 31.5.2021

parti
ledamöter 5  parti ersättare 5
SFP 
Stefan Asplund  Wiliam Mitts
Ulla Granfors  Gun Väkeväinen
SDP
Jasmin Granholm  Kaisa Nyroos
Gröna
Emine Ehrström  Marion Lepistö
VÄNST 
Andreas Toppar Saml Christoffer Wiik

protokoll som tillhör denna sida:
stadsfullmäktiges beslut 12.6.2017 66 val

länkar som tillhör denna sida:
Svenskspråkiga sektionen till nämnden för fostran och undervisning

Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut
Nämnden för fostran och undervisning
Finskspråkiga sektionen till Nämnden för fostran och undervisning
Individuella sektionen till Nämnden för fostran och undervisning