Du är här

Om Vasa

Ledamöter för Stadens ledningsgrupp

Stadens ledningsgrupp består av stadsdirektör, verksamhetsdirektörer och centralförvaltningens högsta beslutsfattare.
Kaupungin johtoryhmän jäsenet

ordförande stadsdirektör Tomas Häyry
sekreterare Marjo Mäki-Krekola

period: 1.6.2017 - 31.5.2021

verksamhetsområdens ledamöter:
stadsdirektör Tomas Häyry
bildningsdirektör Christina Knookala Bildningssektorn 
direktör för social- och hälsosektorn Jukka Kentala Social- och hälsosektorn
teknisk direktör Markku Järvelä Tekniska sektorn

centralförvaltningens ledamöter:
ekonomidirektör tf Jari Karjalainen Ekonomi- och ägarstyrning
förvaltningsdirektör tf Anna-Maija Iitola Förvaltningsservice
kommunikationschef Leena Forsén Kommunikationsservice
personaldirektör Leena Kaunisto Personalservicen
utvecklingsdirektör Susanna Slotte-Kock Stadsutvecklingen

länkar som tillhör denna sida:
Stadens ledningsgrupp