Du är här

Om Vasa

Fullmäktigegrupper

I § 99 i Vasa stads förvaltningsstadga står att ”ledamöterna kan bilda fullmäktigegrupper för arbetet i fullmäktige. När en fullmäktigegrupp bildas ska detta samt gruppens namn och ordförande anmälas skriftligt till fullmäktiges ordförande. Alla ledamöter som ansluter sig till gruppen ska underteckna anmälan. Också en enskild ledamot anses utgöra en fullmäktigegrupp om han eller hon har lämnat in anmälan enligt moment 2.

period 1.6.2017 - 31.5. 2021
föredragande Knookala Christina

Vasa stadsfullmäktiges fullmäktigegrupp för Svenska Folkpartiet
ordförande Martin Norrgård

Vasa fullmäktiges socialdemokratiska grupp
ordförande Matias Mäkynen

Samlingspartiet rp:s fullmäktigegrupp
ordförande Anne-Marie Viinamäki

Vasa fullmäktigegrupp för Sannfinländarna
ordförande Matti Vahtera

De grönas fullmäktigegrupp
ordförande Lotta Alhonnoro

Vänsterförbundets fullmäktigegrupp
ordförande Anneli Lehto

Centerns fullmäktigegrupp
ordförande Anne Rintamäki

Kristdemokraternas fullmäktigegrupp
ordförande Heimo Hokkanen

protokoll som tillhör denna sida:
stadsfullmäktige 9.10. 2017 100 Anmälningar om bildandet av fullmäktigegrupper
stadsfullmäktige 19.3.2018 deltagare annotering av ordförandebyte i samlingspartiets fullmäktigegrupp

länkar som tillhör denna sida:
Kommittén för fullmäktigegruppernas ordföranden
Stadsfullmäktige