Du är här

Om Vasa

Stadsfullmäktiges ledamöter

Vasa stadsfullmägtige har 59 i kommunalval valda förtroendevalda. Mandattiden för fullmäktiges ordförande och vice ordförande är två år. Ledamöterna sitter vid sammanträdena enligt fullmäktigegrupp i den ordning som godkänts av ordföranden.

ordförande för mandattiden 1.6.2019 - 31.5.2021

 

ordförande Joakim Strand
I viceordförande Anne-Marie Viinamäki
II viceordförande Matti Vahtera

protokollförare och sekreterare för fullmäktigeperioden 1.6.2017 - 31.5.2021
protokollförare Marjo Mäki-Krekola
I ersättare
II ersättare Marja Ylisalmi
tekniska sekreterare Marja Ylisalmi
I ersättare Anna-Maija Iitola
II ersättare

tjänsteinnehavare som har närvarorättighet för fullmäktigeperioden 1.6.2017 - 31.5.2021
stadsdirektör
bildningsdirektör
social- och hälsosektorns direktör
teknisk direktör
tf ekonomidirektör
personaldirektör
specialsakkunnig
stadsjurist

59 ledamöter fullmäktigeperioden 1.6.2017 - 31.5.2021

SFP Svenska folkpartiet i Finland, 18

 1. Strand Joakim
 2. Salovaara-Kero Anne
 3. Granfors Ulla
 4. Frantz Hans
 5. Nilsson-Väre Marit
 6. Somppi Sari
 7. Kloo Barbro
 8. Kullas Johan
 9. Norrgård Martin
 10. Slotte Filip
 11. Blomfeldt Ragnvald
 12. Boucht-Lindeman Helena
 13. Mahdi Ramiesa
 14. Öhman Thomas
 15. Skytte Mathias
 16. Wägar Lars-Erik
 17. Erickson Sture
 18. Svartsjö Heidi


SDP Finlands Socialdemokratiska Parti, 13

 1. Berg Kim
 2. Mäkynen Matias
 3. Kumpula-Natri Miapetra
 4. Tolppanen Maria
 5. Kivimäki Jorma
 6. Andrejeff Pirjo
 7. Niemi-Iilahti Anita
 8. Ala-Heikkilä Sari
 9. Rauhala Raimo
 10. Miettinen Arja
 11. Teppo Erkki
 12. Hellman Per
 13. Kiviranta Marjatta


Saml Samlingspartiet, 10

 1. Heinonen Marko
 2. Luoma Kai
 3. Mäki Tommi
 4. Koski Susanna
 5. Viinamäki Anne-Marie
 6. Kujanpää Raija
 7. Linna-Välimäki Laura
 8. Pastuhov Kari
 9. Munkki Marianne
 10. Tulimaa Leena


Sannf  Sannfinländare, 6

 1. Mäkynen Jukka
 2. Ollila Mauri
 3. Karppi Lauri
 4. Vahtera Matti 
 5. Juha Rantala
 6. Karppi Päivi


Gröna Vasas gröna fullmäktigegrupp, 4

 1. Ala-Kokko Laura
 2. Capova Ivanka
 3. Ehrström Emine
 4. Alhonnoro Lotta


VÄNST  Vänsterförbundet, 4

 1. Lehto Anneli
 2. Moisio Harri
 3. Akinyemi Aino
 4. Moisio Päivi


Centern i Finland en ersättare, 2

 1. Rintamäki Anne
 2. Rintamäki Merja  


KD Kristdemokraterna i Finland, 2

 1. Hokkanen Heimo
 2. Kaunismäki Tom


protokoll som tillhör denna sida:
stadsfullmäktige 15.5.2017 35 ledamöter
stadsstadsstyrelsen 4.12.2017 472 Linda Jakobsson-Pada
stadsfullmäktige 12.6.2017 57 ordföranden
stadsfullmäktig 12.6.2017 58 protokollföraren
stadsfullmäktige 19.3.2018 14 Jussila Ville / Juha Rantala

länkar som tillhör denna sida:
Stadsfullmäktige
Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut
Stadsfullmäktiges ersättäre

annat:
e-postadress för fullmäktigeledamöter är förnamn.efternam@vasa.fi
stadsfullmäktige = FG