Du är här

Om Vasa

Bildningssektorns beslutsfattare och beredare

Bildningssektorn förvaltar under ledning av sektordirektören för utbildning, småbarnspedagogik och grundläggande utbildning, utbildning på andra stadiet, grundläggande konstundervisning, ungdomsväsendet och fritt bildningsarbete, bibliotek, museer, teatern, orkester samt idrott och allmän kulturverksamhet i Vasa stad.

Bildningsdirektör Christina Knookala leder bildningssektorns resultatområde. Om Bildningssektorns verksamhet och uppgifter föreskriver i Verksamhetsstadga för nämnden för fostran och undervisning underställda resultatomrpden, i Verksamhetsstadga för de resultatområden som lyder under utbildningsnämnden och i Verksamhetsstadga för resultatområderna som lyder under kultur- och idrottsnämnden.

Nämnden för fostran och undervisningen
11 ledamöter 11 ersättare
          Finskspråkiga sektionen till Nämnden för fustran och undervisning
          5 ledamöter 5 ersättare
          Svenskspråkiga sektionen till Nämnden för fustran och undervisning
          5 ledamöter  5 ersättare
          Individuella sektionen till Nämnden för fustran och undervisning
          5 ledamöter  5 ersättare

Utbildningsnämnden
11 ledamöter 11 ersättare
          Finskspråkiga sektionen för utbildningsnämnden
          5 ledamöter 5 ersättare
          Svensksprpkiga sektionen för utbildningsnämnden
          5 ledamöter 5 ersättare

Kultur- och idrottsnämnden
11 ledamöter 11 ersättare
          Kultursektionen för kultur- och idrottsnämnden
          5 ledamöter 5 ersättare
          Motionssektionen för kutur- och idrottsnämnden
          5 ledamöter 5 ersättare
 

Beslutsfattare och beredare
          Bildningssektorns beslutsfattare och beredare
          Centralförvaltningens beslutsfattare och beredare
          Social- och hälsovårdssektorns beslutsfattare och beredare
          Tekniska sektorns beslutsfattare och beredare