Du är här

Om Vasa

Centralförvaltningens beslutsfattare och beredare

Under ledning av stadsdirektören tar centralförvaltningen hand om stadsutveckling, planläggning, ekonomi- och ägarstyrning, förvaltningsservice, personalförvaltning och Lilkyros områdesförvaltning. Centralförvaltningens resultatområden lyder administrativt under stadsdirektören. Planläggningen lyder under tekniska direktören.

Stadsdirektör Tomas Häyry leder centralförvaltningens resultatområde. Om centralförvaltningens verksamhet och uppgifter föreskriver i Verksamhetsstadga för centralförvaltningen och i Förvaltningsstadga för Vasa stad.

Områdesnämnd för Lillkyro
7 ledamöter  7 ersättare

Direktionen för affärsverket Österbottens räddningsverk
15 ledamöter  15 ersättare, Vasa nämner 4 ledamöter och 4 ersättare

Direktion för Kyrolands arbetsverkstad Arpeeti
6 ledamöter  6 ersättare, Vasa nämner 2 ledamöter och 2 ersättare
 

Beslutsfattare och beredare
          Bildningssektorns beslutsfattare och beredare
          Centralförvaltningens beslutsfattare och beredare
          Social- och hälsosektorns beslutsfattare och beredare
          Tekniska sektorns beslutsfattare och beredare