Du är här

Om Vasa

Social- och hälsosektorns beslutsfattare och beredare

Social- och hälsosektorn förvaltar under ledning av sektordirektör bl.a. Vasa stads socialarbets- och familjeservice, hem- och anstaltsvård, hälsovårdsservice, gemensam och teknisk service och Samarbetsområdet Laihela. Därtill fungerar Vasa regionala företagshälsovård som underlydande affärsverk till social- och hälsovårdsnämnden.

Direktör för social- och hälsosektorn Jukka Kentala leder social- och hälsosektorn. Om hälsosektorns verksamhet och uppgifter föreskriver i Social- och hälsosektorns verksamhetsstadga.

Social- och hälsovårdsnämnden
12 ledamöter 12 ersättare
          Individuella sektionen till social- och hälsovårdsnämnd
          5 ledamöter 5 ersättare
          Områdessektionen för Laihela och Vasa
          5 ledamöter 5 ersättare, Vasa nämner 1 ledamot och 1 ersättare

Direktionen för Affärsverket Vasa regionala företagshälsovård
7 ledamöter och 7 ersättare
 

Beslutsfattare och beredaret
           Bildningssektorns beslutsfattare och beredare
           Centralförvaltningens beslutsfattare och beredare
           Social- och hälsosektorns beslutsfattare och beredare
           Tekniska sektorns beslutsfattare och beredare