Du är här

Om Vasa

Tekniska sektorns beslutsfattare och beredare

Tekniska sektorn förvaltar under ledning av sektordirektör resultatområdet, i vilket ingår kommunteknik, fastighetssektorn, Vasa matservice, Vasa städservice och Vasa tekniska service.