Du är här

Om Vasa

Mötesprotokollen till direktion för Haga skola

Mötesprotokollen öppnas genom länkar för mötesdatum och de finns på sidan under två år.

mötesprotokoll 2019

9.4.2019


mötesprotokoll 2018

17.9.2018
17.5.2018
20.2.2018

mötesprotokoll 2017

 

länkar som gäller till sidan:

Direktion för Haga skola
Föredragningslistor och protokoll
 

protokoll som gäller besluten på sidan:

Nämnden för fostran och undervisning, svenskspråkig sektion 14.12.2017 27
 

annat:

Haga skola har själv de äldre protokollen.