Du är här

Om Vasa

Beslutsfattare och beredare

Den högsta beslutsmakten i staden utövas av stadsfullmäktige som har 59 ledamöter. Revisionsnämnden och centralvalnämnden lyder direkt under stadsfullmäktige. Stadsstyrelsen sköter stadens service och ekonomiskötsel tillsammans med bildningssektorns, centralförvaltningens, social- och hälsosektorns samt tekniska sektorns nämnder, sektioner och direktioner.

                       Vasa stads förtroendeorganisation 1.6.2017
                                        Beslutsfattare och beredare

                         ___________
                       I                
                      V               
  
   Stadsfullmäktige FG
   59 förtroendevalda
   59 ersättare
___________
                             I
                            V
   
Revisionsnämnden
9 ledamöter 9 ersättare
                     I
                    V
Centralvalnämnden
5 ledamöter 5 ersättare
                          ___________
                       I                
                      V              
  Stadsstyrelsen ST
 11 ledamöter 11 ersättare
                     V
 __________
                             I               
                            V              
Planeringssektion
7 ledamöter 7ersättare
                       |
                      V                
Allmänna sektion
7 ledamöter 7 ersättare
                      |
                     V   
Koncernsektion             
7 ledamöter 7 ersättare   
                            |              
                           V  
       ST
        I                      <-
       V
Bildningssektorns beslutsfattanre och beredare
 
           ST
->          I                <-
            V
Centralförvaltningens beslutsfattare och beredare
 
        ST
  ->     I                   <-
         V
Social- och hälsosektorns beslutsfattare och beredare
           ST
  ->       I     
           V
Tekniska sektorns beslutsfattare och beredare
 


Stadsfullmäktige FG
Direktsändning av fullmäktiges möte på nätet
Inspelningar av stadsfullmäktiges sammanträde
Inlämnade fullmäktigemotioner
Kommittén för fullmäktigegruppernas ordföranden

Stadsstyrelsen ST
Stadstyrelsens representanter i olika organer
Stadsstyrelsens beslut i allt korthet
Vad beslutade stadsstyrelsen? -artikelserien
Stadsstyrelsens teckenspråkstolkade videon

Inom Bildningssektorn, Centralförvaltningen, Social- och hälsosektorn och Tekniska sektorn finns nämnder och direktioner samt deras sektioner och andra förtroendevalda som har hand om stadens verksamhet.

Stadens ledningsgrupp
Direktioner
Nämnder
Sektioner
Samkommuner
Kommittéer och råd
Andra organ och samarbetsparte

Vasas koncernstruktur

Bindningar